Läs på om cannabisDin informationssida online om drogen

På den här hemsidan kommer du att kunna hitta information om vad cannabis är, du kommer få en förklaring av den aktuella debatten om cannabis och få svar på många av dina frågor på FAQ-sidan.

Tidigare sidan om legalisering av marijuana

Den här sidan har tidigare ägts av föreningen Normal (Nationella organisationen för reform av marijuanalagstiftningen) i Sverige.

Föreningen finns på flera ställen i världen där främst evenemang samordnas för medlemmarna för att marschera och samtidigt informera om cannabis i syfte att legalisera drogen.