FAQ

Några funderingar?

Här har vi svaret på några av de vanligaste frågorna om cannabis.

01

Varför är cannabis olagligt?

Bland annat för att cannabis anses som farlig och ökar risken för flera psykiska och fysiska sjukdomar, kan ge hallucinationer och många menar också på att cannabis är en ingång till tyngre droger.

Läs mer här
02

Hur farligt är cannabis?

Cannabis anses vara väldigt farligt. Faror som finns för kronisk marijuanaanvändning är potentialen för ett beroende, ökad risk för cancer, bronkit och lungcancer samt ökad risk för att utveckla psykotiska sjukdomar.

Cannabis kan också orsaka hallucinationer, sjukdomar i lungorna, hjärtbesvär och huvudvärk.

Läs mer här
03

Vad hjälper cannabis mot?

Reumatiker och cancerpatienter kan ha nytta av den smärtstillande effekten som cannabis kan ge. I låga doser kan marijuana användas som smärtlindring för ångest, som muskelavslappnande samt minska risken för epileptiska anfall.

Läs mer här
04

Hur påverkar cannabis din hjärna?

Främst påverkas hjärnan i de kognitiva funktionerna så som minne, uppmärksamhet, koncentration, analys- och planeringsförmåga.

Läs mer här
05

Hur påverkar cannabis din kropp?

Hög puls, röda ögon, muntorrhet, förstorade pupiller, sötsug och hunger.

Läs mer här