Pågående debatt om Legalisering av cannabis i Sverige

Under ett par år har den så kallade cannabisdebatten pågått i Sverige och världen i takt med att fler och fler länder legaliserar cannabis i någon form. Cannabisdebatten i Sverige kan förklaras som en högst aktuell politisk fråga där bland annat politiker, organisationer och makthavare diskuterar hur farligt det är med cannabis och om Sverige ska legalisera drogen eller inte.

Vissa vill göra cannabis laglig på samma sätt som alkohol och cigaretter är lagligt. Det finns de som menar att företag vill legalisera för att kunna sälja cannabis och tjäna pengar, medan andra menar att brottsligheten kommer att minska om det blir lagligt och ingen kan dömas.

Läkare oense om legalisering av cannabis

En del i hela cannabisdebatten handlar om att allt färre ungdomar röker och dricker alkohol samtidigt som de anser att cannabis är mindre farligt. Anledningen till det kan vara att ungdomar har ändrat sin inställning till drogerna samt att allt fler länder avkriminaliserar eller legaliserar drogen.

Samtidigt råder det skilda meningar läkare emellan huruvida drogen borde legaliseras eller inte, exempel som det här är det som gör att cannabisdebatten pågår ständigt.

Förbud mot narkotikaklassade preparat

Majoriteten av världens alla länder har ett förbud mot cannabis. Narkotikalagen i Sverige förbjuder all kontakt med narkotikaklassade preparat där cannabis ingår. Straffet för innehav av cannabis i Sverige varierar, men man döms oftast för böter.

Medicinsk cannabis i Sverige

Vid undantagsfall har det hänt att patienter i Sverige har fått cannabis utskrivet på medicinsk licens om ingen annan utväg finns. I Sverige finns ett godkänt läkemedel som innehåller extrakt av växtdelar från cannabis, vilket är munsprayet Sativex.

De här länderna tillåter cannabis i medicinskt syfte:

 • Thailand tillåter medicinskt bruk av cannabis.
 • Zimbabwe tillåter produktion av cannabis för medicinskt bruk.
 • Portugal tillåter marijuanabruk i medicinskt syfte och har avkriminaliserat innehavet av en mängd narkotika för eget bruk.
 • Danmark har infört en försöksodling med medicinsk cannabis i Danmark under åren 2018 till 2022.
 • Storbritannien tillåter att läkare får skriva ut cannabis i medicinskt syfte.
 • 2016 tilläts cannabis för medicinskt bruk i Australien, marijuana är dock olagligt.
 • Colombia, Chile och Mexiko tillåter att växten får användas i vissa medicinska (och vetenskapliga) sammanhang.
 • De flesta delstaterna i USA tillåter begränsad användning av medicinsk marijuana.

Så här ser andra länder på cannabis:

 • Uruguay har legaliserat odling, försäljning och rökning av marijuana.
 • I USA är cannabis lagligt för medicinskt bruk i ett trettiotal stater, 15 stater har avkriminaliserat marijuana och elva stater har legaliserat drogen.
 • Argentina tillåter marijuana under vissa omständigheter.
 • Kanada har legaliserat cannabis.
 • Sydafrika har legaliserat cannabis i privata sammanhang.
 • Nederländerna tillåter att inneha små mängder cannabis utan risk för åtal.