Hur påverkar cannabis din hjärna?

Främst påverkas de kognitiva funktionerna i hjärnan: minnet, uppmärksamheten, koncentrationen samt analys- och planeringsförmågan.

Långvarigt cannabismissbruk kan ge bestående skador på hjärnan, vilket det har rapporterats en hel del om tidigare. Enligt en svensk studie ökar också risken att bli beroende av andra droger.

Många kan uppleva försämrad balans, motorik, vanföreställningar, ångest och förvirring.

Forskning visar också att cannabis gör att hjärnan åldras snabbare med nästan tre år.

Tillbaka till frågorna