Hur påverkar cannabis din kropp?

De fysiska tecknen som finns på cannabisrus kan vara hög puls, muntorrhet, förstorade pupiller, röda ögon, hunger och sötsug. Eftersom cannabis röks finns det också hög risk för utvecklandet av bland annat cancer och bronkit.

Utöver det kan du få ett beroende, nedsatt immunförsvar på grund av minskad produktion av vita blodkroppar, bröstsmärtor, lungskador, hjärtbesvär missfall och missbildningar på nyfödda.

Tillbaka till frågorna