Varför är cannabis olagligt?

Innehav, användning och försäljning av cannabis är olagligt bland annat för att det anses som en farlig drog som kan resultera både i fysiska och psykiska skador.

Dessutom anses smuggling av cannabis vara en viktig inkomstkälla för 140 kriminella nätverk.

Tillbaka till frågorna