Hur farligt är cannabis?

Cannabis anses vara väldigt farlig och är idag den vanligaste narkotikasorten i Sverige och i övriga världen. Framförallt påverkar cannabis tänkandet och hjärnan, främst hos tonåringar. Även om man till en början kanske inte märker av några negativa effekter så kan både kroppen och hjärnan skadas allvarligt.

Cannabismissbruk kan orsaka förvirring, ångest, vanföreställningar och försämrad motorik. Eftersom cannabis röks, finns det också större risk för rökrelaterade sjukdomar – bland annat cancer och bronkit. Dessutom kan cannabis leda till ökad risk att utveckla psykotiska sjukdomar.

Tillbaka till frågorna